VRCHOLOVÁ PRÍŤAŽLIVOSŤ 12. 12. 19:30 (4€)
SPIDER-MAN: PARALELNÉ SVETY - Predpremiéra 12.12. 17:00
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE (FKS) 14. 12. 14:30 (2€)
METinHD: LA TRAVIATA 15. 12. 18:55
BUMBLEBEE 3D - Predpremiéra 19. 12. 18:00
AKCIE PRE FIRMY PRE ŠKOLY KARIÉRA OTÁZKY GA CLUB KONTAKT hledat
Online predaj vstupeniek
Deň Čas Sála
12.1.18:55Sála RKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
2.1.18:00Sála RKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
13.12.20:00Sála RKúpiť vstupenku
14.12.20:00Sála RKúpiť vstupenku
15.12.20:35Sála BKúpiť vstupenku
16.12.20:00Sála RKúpiť vstupenku
17.12.20:00Sála RKúpiť vstupenku
18.12.20:00Sála RKúpiť vstupenku
19.12.20:00Sála RKúpiť vstupenku
Aquaman 3D - tit.
Deň Čas Sála
13.12.17:00Sála RKúpiť vstupenku
14.12.17:00Sála RKúpiť vstupenku
15.12.16:30Sála GKúpiť vstupenku
16.12.17:00Sála RKúpiť vstupenku
17.12.17:00Sála RKúpiť vstupenku
18.12.17:00Sála RKúpiť vstupenku
19.12.17:00Sála RKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
20.1.15:45Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
11.12.18:00Sála RKúpiť vstupenku
12.12.18:00Sála RKúpiť vstupenku
13.12.17:30Sála BKúpiť vstupenku
14.12.17:30Sála BKúpiť vstupenku
15.12.11:10Sála GKúpiť vstupenku
15.12.17:30Sála BKúpiť vstupenku
16.12.11:10Sála GKúpiť vstupenku
16.12.17:30Sála BKúpiť vstupenku
17.12.17:30Sála BKúpiť vstupenku
18.12.17:30Sála BKúpiť vstupenku
19.12.19:00Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
19.12.18:00Sála GKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
2.2.18:55Sála RKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
19.5.16:45Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
11.12.21:30Sála BKúpiť vstupenku
12.12.20:50Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
2.3.18:55Sála RKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
19.12.17:30Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
11.5.18:00Sála RKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
11.12.17:00Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
11.12.19:30Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
12.12.15:00Sála GKúpiť vstupenku
15.12.11:00Sála RKúpiť vstupenku
16.12.11:00Sála RKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
13.12.15:00Sála RKúpiť vstupenku
14.12.15:00Sála RKúpiť vstupenku
15.12.15:00Sála RKúpiť vstupenku
16.12.15:00Sála RKúpiť vstupenku
17.12.15:00Sála RKúpiť vstupenku
18.12.15:00Sála RKúpiť vstupenku
19.12.15:00Sála RKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
14.12.14:30Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
15.12.18:55Sála RKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
23.12.15:45Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
16.12.14:00Sála GKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
15.12.13:45Sála RKúpiť vstupenku
16.12.13:45Sála RKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
14.12.22:45Sála GKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
11.12.20:45Sála RKúpiť vstupenku
12.12.20:45Sála RKúpiť vstupenku
13.12.20:30Sála GKúpiť vstupenku
14.12.20:30Sála GKúpiť vstupenku
15.12.22:00Sála GKúpiť vstupenku
16.12.20:30Sála GKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
11.12.20:30Sála GKúpiť vstupenku
12.12.20:30Sála GKúpiť vstupenku
13.12.20:15Sála BKúpiť vstupenku
14.12.20:15Sála BKúpiť vstupenku
16.12.20:15Sála BKúpiť vstupenku
17.12.20:15Sála BKúpiť vstupenku
18.12.20:15Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
10.3.15:45Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
12.12.17:00Sála BKúpiť vstupenku
Spider-Man: Paralelné svety - dab.
Deň Čas Sála
13.12.15:30Sála GKúpiť vstupenku
14.12.15:30Sála GKúpiť vstupenku
15.12.14:00Sála GKúpiť vstupenku
16.12.15:30Sála GKúpiť vstupenku
17.12.15:30Sála GKúpiť vstupenku
18.12.15:30Sála GKúpiť vstupenku
19.12.15:30Sála GKúpiť vstupenku
Spider-Man: Paralelné svety 3D
Deň Čas Sála
13.12.18:00Sála GKúpiť vstupenku
14.12.18:00Sála GKúpiť vstupenku
15.12.19:30Sála GKúpiť vstupenku
16.12.18:00Sála GKúpiť vstupenku
17.12.18:00Sála GKúpiť vstupenku
18.12.18:00Sála GKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
12.12.15:05Sála BKúpiť vstupenku
15.12.11:15Sála BKúpiť vstupenku
16.12.11:15Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
30.3.17:00Sála RKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
13.12.15:15Sála BKúpiť vstupenku
15.12.15:15Sála BKúpiť vstupenku
16.12.15:15Sála BKúpiť vstupenku
17.12.15:15Sála BKúpiť vstupenku
18.12.15:15Sála BKúpiť vstupenku
19.12.15:15Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
12.12.19:30Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
7.4.16:45Sála BKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
11.12.17:45Sála GKúpiť vstupenku
12.12.17:45Sála GKúpiť vstupenku
17.12.20:30Sála GKúpiť vstupenku
18.12.20:30Sála GKúpiť vstupenku
19.12.20:30Sála GKúpiť vstupenku
Deň Čas Sála
11.12.16:00Sála RKúpiť vstupenku
12.12.16:00Sála RKúpiť vstupenku
15.12.13:15Sála BKúpiť vstupenku
16.12.13:15Sála BKúpiť vstupenku