Premietame
Akcie
Pripravujeme
AVF
Digitalizáciu tohto kina finančne podporil „AVF“
Modernizáciu tohto kina finančne podporil „AVF“
Premietanie v tomto kine finančne podporuje „AVF“

© Golden Apple Cinema s.r.o. Všetky práva vyhradené.