Všeobecné obchodné podmienky pri rezervácii a nákupe e-vstupeniek na webe www.GACinema.sk, realizované pre GOLDEN APPLE CINEMA s.r.o. spoločnosťou GoPay s.r.o.

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe vstupeniek na predstavenia usporadované spoločnosťou GOLDEN APPLE CINEMA s.r.o., a to len pri nákupe prostredníctvom internetovej stránky www.gacinema.sk.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

Spôsob nákupu vstupenky

Po vybratí a označení vstupeniek na konkrétne predstavenie je zákazník povinný vyplniť zobrazený elektronický formulár a zadať všetky požadované informácie i spôsob doručenia E-vstupenky do kina. Potvrdením zadaných údajov dôjde k presmerovaniu na sumarizačnú stránku nákupu, kde je zákazníkovi zobrazená konečná cena vstupeniek, ktorá môže byť doplnená o poplatok spätý so zhotovením a odoslaním e-vstupenky. Súhlasom s touto zmluvou je zákazník presmerovaný na stránky spoločnosti GoPay, kde po zadania ďalších osobných údajov bude zákazník prenesený na platobnú stránku.

Ako náhle je platba zrealizovaná, zobrazí sa stránka s potvrdením o zakúpení vstupeniek, ktoré je potrebné priamo z tejto stránky kvalitne vytlačiť a preukázať sa ním pri vstupe do prevádzky spoločnosti GOLDEN APPLE CINEMA s.r.o.

Zákazníkovi je taktiež zaslaný informačný e-mail s potvrdením o zakúpení vstupeniek na ním zadanú e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ nezaručuje doručenie e-mailovej správy, server na ktorom sa e-mailová schránka zákazníka nachádza, nemusí správu prijať, resp. môže ju vyhodnotiť ako nevyžiadanú poštu.

Potvrdenie obsahujúce čiarový kód vytlačte vo veľkosti v akej sa vám zobrazí na stránke – používajte výhradne laserovú alebo atramentovú tlačiareň. Nezväčšujte ho ani nezmenšujte!!! Hlavným a podstatným identifikátorom každého potvrdenia je čiarový kód, resp. číselný kód. V prípade, že zákazník pri vstupe do kina nepredloží pri pokladni vytlačené potvrdenie o zakúpení vstupeniek cez internet, alebo toto bude vytlačené nečitateľne, prípadne nebude inak možné overiť jeho pravosť, nemá nárok na vydanie vstupeniek, ani na vrátenie peňazí.

Počas transakcie a výbere miesta nesmie zákazník vo svojom internetovom prehliadači zadávať krok späť, ani nijako zatvárať okno prehliadača v ktorom uskutočňuje nákup či rezerváciu vstupenky. Všetky údaje sa zaznamenávajú iba na aktuálnej stránke a potvrdením sa ukladajú do bezpečnostného certifikátu, ktorý kvôli bezpečnosti nie je možné vyvolať späť. Na nákup a rezerváciu vstupeniek má zákazník časový limit 20 minút. Počas tejto doby je vykonaná tzv. dočasná rezervácia vybratých sedadiel. Ak neprebehne úspešný nákup či rezervácia do 20 minút, sú dočasne zarezervované sedadlá opätovne uvoľnené do predaja.

Spôsob rezervácie vstupenky

Po vybratí a označení vstupeniek na konkrétne predstavenie je zákazník povinný vyplniť elektronický formulár a zadať všetky požadované informácie. Potvrdením zadaných údajov dochádza k rezervovaniu vstupeniek.

Ako náhle je rezervácia dokončená, zobrazí sa stránka s potvrdením o rezervácii vstupeniek, ktoré si môže priamo z tejto stránky kvalitne vytlačiť a preukázať sa ním pri vyzdvihnutí rezervácie na pokladni kina spoločnosti GOLDEN APPLE CINEMA s.r.o.

Zákazníkovi je taktiež zaslaný informačný e-mail o rezervácii vstupeniek na ním zadanú e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ nezaručuje doručenie e-mailovej správy, server na ktorom sa e-mailová schránka zákazníka nachádza, nemusí správu prijať, resp. môže ju vyhodnotiť ako nevyžiadanú poštu.

Počas transakcie a výbere miesta nesmie zákazník vo svojom internetovom prehliadači zadávať krok späť, ani nijako zatvárať okno prehliadača v ktorom uskutočňuje nákup či rezerváciu vstupenky. Všetky údaje sa zaznamenávajú iba na aktuálnej stránke a potvrdením sa ukladajú do bezpečnostného certifikátu, ktorý kvôli bezpečnosti nie je možné vyvolať späť. Na nákup a rezerváciu vstupeniek má zákazník časový limit 20 minút. Počas tejto doby je vykonaná tzv. dočasná rezervácia vybratých sedadiel. Ak neprebehne úspešný nákup či rezervácia do 20 minút, sú dočasne zarezervované sedadlá opätovne uvoľnené do predaja.

Rezerváciu je potrebné vyzdvihnúť 30 minút pred začiatkom predstavenia.

Pri nedodržaní podmienok rezervácia prepadá. Spoločnosť GOLDEN APPLE CINEMA s.r.o. neposkytuje možnosť rezervácií na lacný utorok. V tento deň je možné vstupenky do kina iba zakúpiť, a to cez internetový online predaj, alebo priamo na pokladni kina.

Reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť ihneď na mieste pred začiatkom predstavenia, alebo najneskôr do 15 minút od začiatku predstavenia. Vstupenky zakúpené prostredníctvom internetového obchodu po uznanej reklamácii je možné po dohode s denným manažérom kina vymeniť za vstupenky na iné predstavenie.

Ak sa zákazník po uznanej reklamácii nedohodne na výmene vstupeniek, alebo z objektívnych technických príčin kino nemôže odohrať predstavenie na ktoré je zakúpená elektronická vstupenka a zákazník nechce vstupenku vymeniť, je možnosť vrátenia peňazí originálnou platobnou metódou. Zákazník musí po dohode s denným manažérom kina poslať na mail info(zavináč)gacinema.sk potvrdzovací e-mail o platbe a na základe tohto e-mailu a uznanej reklamácii mu bude na jeho účet, z ktorého realizoval platbu, zaslaná čiastka bez bankových poplatkov, ktorú uhradil za vstupenky.

V prípade, že pri procese nákupu vstupeniek došlo z účtu zákazníka k odpísaniu sumy za vstupenky, avšak vstupenky sa nezobrazili a ani neboli zaslané na zadaný e-mail, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby uplatňuje zákazník v banke, ktorá vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie v žiadnom prípade nerieši prevádzkovateľ.

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň realizácie nákupu vstupeniek kupujúcim. Zakúpením vstupeniek kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok a je nimi neodvolateľne zaviazaný. Kupujúci taktiež nákupom vstupeniek potvrdzuje svoj súhlas s vnútorným poriadkom predávajúceho a je povinný sa ním riadiť.

V Liptovskom Mikuláši dňa: 1.januára 2017

Golden Apple Cinema s.r.o., Kamenné pole 4449/3, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovenská republika
tel: 421 44 563 09 02, info@gacinema.sk, www.gacinema.sk
IČO: 46760482, DIČ: 2023587566, IČ DPH: SK2023587566